Icke-linjär sidokrocksanalys med finita elementmetoden (examensarbete)
Rapport, 1988

Författare

Per Öberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 88:2

Mer information

Skapat

2017-10-07