Measurement and communication of environmental performance of products
Rapport, 2006

Författare

Raul Carlson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Markus Erlandsson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Karolina Flemström

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Sandra Häggström

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Rapport - CPM - Centrum för produktrelaterad miljöanalys, Chalmers tekniska högskola: 2006:2

Mer information

Skapat

2017-10-07