Introduction: The changing shape of architectural practice and research
Kapitel i bok, 2016

Författare

Fredrik Nilsson

Chalmers, Arkitektur

Michael U. Hensel

The Changing Shape of Practice. Integrating Research and Design in Architecture

xiv-xvii
978-0-415-70344-4 (ISBN)

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Arkitektur

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

ISBN

978-0-415-70344-4

Mer information

Skapat

2017-10-08