Computation of Euler parameters from multipoint data
Rapport, 1987

Författare

Olof Friberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 87:12

Mer information

Skapat

2017-10-06