A multiscale approach to particulate flows in dense high-shear systems
Doktorsavhandling, 2016

KB, Kemihuset , Göteborg
Opponent: Professor Mojtaba Ghadiri, Department of Chemical and Biological Engineering, University of Leeds, UK

Författare

Mohammad Khalilitehrani

Chalmers, Kemi och kemiteknik

Modeling dilute and dense granular flows in a high shear granulator

Powder Technology,; Vol. 263(2014)p. 45-49

Artikel i vetenskaplig tidskrift

The rheology of dense granular flows in a disc impeller high shear granulator

Powder Technology,; Vol. 249(2013)p. 309-315

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Continuum modeling of multi-regime particle flows in high-shear mixing

Powder Technology,; Vol. 280(2015)p. 67-71

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Styrkeområden

Produktion

Ämneskategorier

Annan kemiteknik

Strömningsmekanik och akustik

ISBN

978-91-7597-401-9

KB, Kemihuset , Göteborg

Opponent: Professor Mojtaba Ghadiri, Department of Chemical and Biological Engineering, University of Leeds, UK

Mer information

Skapat

2017-10-07