Om modet att utforska
Kapitel i bok, 2006

Författare

Sten Gromark

Chalmers, Arkitektur

Fredrik Nilsson

Chalmers, Arkitektur

Utforskande arkitektur. Situationer i nutida arkitektur

21-29
91-975901-4-2 (ISBN)

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Filosofi

Arkitektur

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

ISBN

91-975901-4-2

Mer information

Skapat

2017-10-07