Patchtest av finita element i ABAQUS och MSC/NASTRAN
Rapport, 1986

Författare

Svante Rydholm

Institutionen för byggnadsmekanik

Matti Koponen

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 86:12

Mer information

Skapat

2017-10-07