Implicit integration of elastoplastic relations with reference to soils
Rapport, 1986

Författare

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 86:8

Mer information

Skapat

2017-10-07