Elastisk buckling av plattor med hål
Rapport, 1986

Författare

Lars Hammarström

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 86:5

Mer information

Skapat

2017-10-07