A computer program for analysis of non- linear dynamic problems
Rapport, 1985

Författare

Dan Zbincu

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 85:10

Mer information

Skapat

2017-10-08