Annual Transactions of the Nordic Rheology Society - Volume 24
Samlingsverk (redaktörskap), 2016

Redaktör

Roland Kádár

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Produktion

Livsvetenskaper och teknik

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Polymerteknologi

Textil-, gummi- och polymermaterial

Kompositmaterial och -teknik

ISBN

978-91-637-9105-5

Mer information

Skapat

2017-10-07