Application of Laplace transform to solution of structural vibration problems
Rapport, 1985

Författare

Zhou Xi-Reng

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology

Mer information

Skapat

2017-10-07