A displacement method for elastic- plastic cohesive soil with softening
Rapport, 1985

Författare

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 85:9

Mer information

Skapat

2017-10-07