Nested iteration and multigrid methods
Rapport, 1985

Författare

Peter Möller

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 85:4