SITU - MESH - V1 - A Computer Program for two dimensional mesh generation in finite element analysis. User's Manual
Rapport, 1985

Författare

Magnus Kjellman

Peter Möller

Institutionen för byggnadsmekanik

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Harald Tägnfors

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 85:18

Mer information

Skapat

2017-10-07