Koppling mellan CAD och FEM
Rapport, 1984

Författare

Harald Tägnfors

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 84:6

Mer information

Skapat

2017-10-07