The efficiency of non-penetrating vertical drains
Rapport, 1984

Författare

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Sven Hansbo

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 84:9

Mer information

Skapat

2017-10-07