Stiffness properties in elasto-plasticity with special reference to numerical integration in finite element analysis
Rapport, 1984

Författare

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

John R. Booker

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 84:10

Mer information

Skapat

2017-10-07