An error indicator for the generalized eigenvalue problem using the hierarchical finite element method
Rapport, 1984

Författare

Olof Friberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology

Mer information

Skapat

2017-10-07