Finite element viscoplastic approach to creep and plasticity problems
Rapport, 1983

Författare

Odd Tullberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 83:1

Mer information

Skapat

2017-10-07