Mesh optimization by adaptive refinement in the finite element method
Rapport, 1983

Författare

Peter Möller

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 83:7