Influence of a wall system for interaction between soil and foundation plates
Rapport, 1983

Författare

Jerzy Kujawski

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 83:8

Mer information

Skapat

2017-10-07