An optimal integration scheme for the boundary element method in elastodynamics
Rapport, 1983

Författare

Mats Gustavsson

Odd Tullberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 83:2

Mer information

Skapat

2017-10-07