SBALK2 - Datorprogram för dimensionering av sadelbalkar i förspänd betong enligt BBK 79
Rapport, 1983

Författare

Krister Cedervall

Harald Tägnfors

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology

Mer information

Skapat

2017-10-07