Productive academic vocabulary
Paper i proceeding, 2016

Författare

Hans Malmström

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Fackspråk och kommunikation

Diane Pecorari

BAAL (British Association of Applied Linguistics), Anglia Ruskin University, 1-3 September

Ämneskategorier

Språk och litteratur

Studier av enskilda språk

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-08