CARS mikroskopi – osannolik fysik synliggör det osynliga
Kapitel, populärvetenskapligt, 2005

Non-linear microscopy

CARS

Vibrational spectroscopy

Författare

Annika Enejder

Chalmers, Teknisk fysik

KOSMOS – Svenska Fysikersamfundets årsbok

93-113

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

Mer information

Skapat

2017-10-08