Electrical Transport Properties of Nanostructured SrTiO3/LaAlO3 Interface
Doktorsavhandling, 2016

Kollektorn, MC2
Opponent: Prof. Judith Driscoll, Department of Materials Science & Metallurgy, Cambridge University, United Kingdom

Författare

Pier Paolo Aurino

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Nondestructive cleaning of the LaAlO3/SrTiO3 surface with ultraviolet light and ozone

Journal of Vacuum Science and Technology B: Nanotechnology and Microelectronics,; Vol. 34(2016)

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Nano-patterning of the electron gas at the LaAlO3/SrTiO3 interface using low-energy ion beam irradiation

Applied Physics Letters,; Vol. 102(2013)p. 201610-

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Reversible metal-insulator transition of Ar-irradiated LaAlO3/SrTiO3 interfaces

Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics,; Vol. 92(2015)

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Hardening of the soft phonon in bulk SrTiO3 interfaced with LaAlO3 and SrRuO3

Physical Review B,; Vol. 93(2016)

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie

Kollektorn, MC2

Opponent: Prof. Judith Driscoll, Department of Materials Science & Metallurgy, Cambridge University, United Kingdom

Mer information

Skapat

2017-10-08