Finite element analysis of geothermal heat storage problems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1982

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik