The effect of pore water pressure on the strength of concrete subjected to impact loading and temperature gradients
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1982

Författare

Sven Sahlin

Institutionen för byggnadsmekanik

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

ACI Journal

Vol. 79 4 251-256

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07