Insulating performance of flexible pipes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Camilla Persson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Ulf Jarfelt

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Olle Jerker Ramnäs

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Charlotte Reidhav

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

10th International Symposium on District Heating and Cooling

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13