Exact finite layer method for the plane strain consolidation of isotropic elastic layered soil
Paper i proceeding, 1982

Författare

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

J. R. Booker

Int. Conference on Finite Element Methods, Shanghai, August 1982

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07