Koppling mellan geometridata och FEM
Paper i proceeding, 1981

Författare

Harald Tägnfors

Institutionen för byggnadsmekanik

Nordiska CAD/CAM-dagar, Göteborg 1981

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06