Design and generation of programs for interactive PRE-FEM-POST processing
Kapitel i bok, 1981

Författare

Harald Tägnfors

Institutionen för byggnadsmekanik

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

New and future developments commercial finite element methods / edited by J. Robinson

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13