Kinetic modeling for catalytic upgrading of biomass-derived raw gas produced in dual fluidized bed gasifier: An application with ilmenite as the catalyst
Licentiatavhandling, 2016

Lecture hall HB3, Chalmers campus Johanneberg
Opponent: Måns Collin - Former President of Nynas

Författare

Huong Nguyen

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Ämneskategorier

Kemiska processer

Infrastruktur

Chalmers kraftcentral

Utgivare

Chalmers

Lecture hall HB3, Chalmers campus Johanneberg

Opponent: Måns Collin - Former President of Nynas

Mer information

Senast uppdaterat

2018-07-15