Microanalytical Approaches to Probe Exocytosis and Vesicle Content at Cells and Artificial Cells
Doktorsavhandling, 2016

FB, Fysiksbuildning
Opponent: Stephen G. Weber

Författare

Neda Najafinobar

Chalmers, Kemi och kemiteknik

Ämneskategorier

Kemi

ISBN

978-91-7597-455-2

FB, Fysiksbuildning

Opponent: Stephen G. Weber

Mer information

Skapat

2017-10-08