Investment model for district heating in areas with detached houses
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

District heating

district heat distribution

investment model

detached houses

low density

Författare

Charlotte Reidhav

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Sven Werner

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

10th International Symposium on District Heating and Cooling, Conti-Campus, Hanover University of Technology, Hanover/Germany

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13