Chemical modification of polysaccharides - Fundamental research with an applied perspective
Doktorsavhandling, 2016

Modification

Azetidinium

Extraction

Cellulose

Hemicellulose

Nanocellulose

UV-radiation

KA-salen, Kemigården 4, Göteborg
Opponent: Prof. Thomas Rosenau, University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna

Författare

Mikaela Börjesson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

UV radiation of cellulose fibers and acrylic acid modified cellulose fibers for improved stiffness in paper

BioResources,; Vol. 10(2015)p. 3056-3069

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Branching of hemicelluloses through an azetidinium salt ring-opening reaction

Carbohydrate Research,; Vol. 428(2016)p. 23-30

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Organisk kemi

ISBN

978-91-7597-456-9

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie

KA-salen, Kemigården 4, Göteborg

Opponent: Prof. Thomas Rosenau, University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna

Mer information

Skapat

2017-10-08