Reducing maintenance for bridge expansion joints -- increasing retrofit intervals
Paper i proceeding, 2006

maintenance

durability

Bridges

expansion joints

fatigue

Författare

Bo Edlund

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Roberto Crocetti

IABSE Symposium Budapest, Sept 13-15, 2006 -- Responding to Tomorrow's Challenges in Structural Engineering. IABSE Report & CD-ROM

Vol. 92 354-355

Ämneskategorier

Annan samhällsbyggnadsteknik

ISBN

3-85748-114-5

Mer information

Skapat

2017-10-06