Finite element analysis of elastic-plastic layered soil using discrete Fourier series expansion
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1983

Författare

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

J.R. Booker

International Journal of Numerical Methods in Engineering

Vol. 19 2 pp. 473-478.

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07