Heat storage in aquifers analyzed by the finite element method
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1983

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ground Water

Vol. 21 2 pp. 178-187.

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06