The efficiency of partially penetrating vertical drains
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1985

Författare

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Sven Hansbo

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Geotechnique

Vol. 35 pp. 511-516.

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik