An error indicator for the generalized eigenvalue problem using the hierarchical finite element method
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1986

Författare

Olof Friberg

Institutionen för hållfasthetslära

International Journal for Numerical Methods in Engineering

Vol. 23 pp. 91-98.

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06