Finite element modelling of the gravitational flow of a granular material
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1986

Författare

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Larsgunnar Nilsson

Institutionen för byggnadsmekanik

The international Journal of Storing and Handling Bulk Materials

Vol. 6 5 pp. 877-884.

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08