Jacobian matrices using the Newmark time integration scheme
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1987

Författare

Olof Friberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Computers and Structures

Vol. 25 pp. 307-310

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06