A set of parameters for finite rotations and translations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1988

Författare

Olof Friberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering

Vol. 66 pp. 163-171

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07