Assessment of method to model slip of isolated, non-planar fractures using 3DEC
Paper i proceeding, 2015

Författare

Margareta Lönnqvist

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

H. Hökmark

ISRM Congress 2015 Proceedings - Int’l Symposium on Rock Mechanics

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

ISBN

978-1-926872-25-4

Mer information

Skapat

2017-10-08