Assessment of method to model slip of isolated, non-planar fractures using 3DEC
Paper i proceeding, 2015

Författare

Margareta Lönnqvist

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

H. Hökmark

ISRM Congress 2015 Proceedings - Int’l Symposium on Rock Mechanics

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

ISBN

9781926872254

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-11