Formulation and solution of hierarchical finite element Equations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1988

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Peter Möller

Institutionen för byggnadsmekanik

International Journal of Numerical Methods in Engineering

Vol. 26 pp. 1213-1233

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07