Analysis and integration of a three-invariant plasticity model for granular materials
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1989

Författare

Stein Sture

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Emir Macari-Pasqualino

Ingenieur-Archiv

Vol. 59 pp. 253-266

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08