A boundary element formulation in finite deformation plasticity using implicit integration
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1989

Författare

Hao Jin

Institutionen för byggnadsmekanik

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Kjell Mattiasson

Institutionen för byggnadsmekanik

Computers and Structures

Vol. 31 pp. 25-34

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08