On the stability of frictional materials
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1989

Författare

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Stein Sture

ASCE, Journal of Engineering Mechanics

Vol. 115 8 pp. 1828-1833

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08